Rivero Cortés, Sonia, Instituto Superior de Cultura Física, Cuba